Spółka

Baltic Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (w tym ze skał łupkowych - Shale gas / gaz łupkowy, piaskowców - Tight gas / gaz zamknięty) oraz konwencjonalnych. Dzięki chronionej wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom iłów ogniotrwałych, oferuje najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobycia gazu oraz ropy naftowej.
 

 

© 2016 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat