Powołanie osoby zarządzającej (1)

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Janusza Piejko do Zarządu Spółki i powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

 

Spółka przekaże informacje dotyczące Prezesa Zarządu Spółki, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat