Zmiana terminu publikacji raportów okresowych

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. („Spółka”) informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku pierwotny termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2016 roku przypadał na dzień 18 kwietnia 2017 r.

Emitent postanowił zmienić publikację ww. raportów i ustalił nowy termin ich publikacji na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

© 2018 Baltic Ceramics Investments | Term of Use | Realizacja: L-Kwadrat